Entertainment News

Tematem przewodnim ostatniej lekcji w roku szkolnym 2021/2022 było bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. Podczas zajęć dzieci zdobywały i utrwalały wiedzę, która jest niezwykle przydatna w okresie wolnym od nauki szkolnej.  ...
    Load More

    Latest Articles

    Load More
    Font Resize
    Kontrast