„Edukujesz-Ratujesz” to ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna realizowana o od grudnia 2021 roku. Wiedząc, jak ważna jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa, Centrum Rozwoju Lokalnego podjęło się organizacji inicjatywy, która będzie wspierać proces przyswajania wiedzy z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także wspomagać działania profilaktyczne prowadzone przez takie instytucje jak m.in. Policja, Straż Pożarna i GOPR.

LogoEdukujeszRatujesz

Partnerzy akcji

Pierwsza edycja akcji w liczbach

W roku szkolnym 2021/2022 została zrealizowana pierwsza edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej #EdukujeszRatujesz. W okresie od grudnia 2021 do czerwca 2022, 200 placówek uczestniczących zorganizowało ponad 600 przedsięwzięć w ramach akcji. Uczestnicy „Edukujesz-Ratujesz” zorganizowali: prelekcje z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez Centrum Rozwoju Lokalnego, spotkania z przedstawicielami Policji oraz Straży Pożarnej, kursy pierwszej pomocy z udziałem ratowników medycznych, konkursy edukacyjne. Środki zebrane w ramach pierwszej edycji akcji zostały przeznaczone na wydruk kolorowanek edukacyjnych, które następnie zostały przekazane jednostkom policji.

Cele akcji "Edukujesz-Ratujesz"

Promocja bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Wsparcie procesu edukacji w takich obszarach jak bezpieczeństwo czy pierwsza pomoc

Kreowanie i utrwalanie pożądanych wzorców zachowań w sytuacjach kryzysowych

Wsparcie działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez takie instytucje jak: Policja, Straż Pożarna czy GOPR

Zbiórka środków na wydruk książeczek edukacyjnych, które zostaną przekazane instytucjom zajmującym się prowadzeniem działań profilaktyczno-edukacyjnych

Akcja "Edukujesz-Ratujesz" jest realizowana dzięki wsparciu 1,5% podatku. Pamiętaj o nas!

Skip to content