O nas

Kim Jesteśmy?


Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL) to organizacja pożytku publicznego uczestnicząca w budowie i rozwoju postaw wyrażających gotowość w pobudzaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

CRL inspiruje inicjatywy związane z zachowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, edukacją dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, promowania kultury i sztuki oraz współdziała w pobudzaniu lokalnej przedsiębiorczości.

Jako stowarzyszenie kreujące pozytywne zmiany w lokalnych społecznościach, promujemy ideę udziału ludzi młodych oraz osób starszych w życiu społecznym ich małych ojczyzn.

CRL dąży do rozwijania takich nastawień poprzez nawiązywanie relacji partnerskich z samorządami, fundacjami, innymi stowarzyszeniami i podmiotami prywatnymi, które wspomagają inicjatywy poszerzające uczestnictwo lokalnych środowisk w aktywnych formach życia społecznego.

Znajdź nas na:

Skip to content