Zbieraj z nami 

Centrum Rozwoju Lokalnego posiada status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu możemy ubiegać się o wsparcie w ramach 1,5% podatku dochodowego. Organizacje, które samodzielnie nie są w stanie ubiegać się o wsparcie w ramach 1,5%, mogą zgłosić się do nas. Mechanizm wsparcia jest bardzo prosty. Centrum Rozwoju Lokalnego użycza swojego numeru KRS, który podatnik wpisuje w odpowiednią rubrykę sporządzając roczne rozliczenie. Oprócz numeru KRS należy podać także tzw. „cel szczegółowy” odpowiedni dla danego podmiotu uzyskującego wsparcie. Podstawową ideą akcji jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności w kwestii 1,5% podatku, który corocznie przekazywany jest na rzecz organizacji pożytku publicznego. Bardzo ważny jest świadomy wybór celu, na jaki te pieniądze zostaną przeznaczone. Wybierając lokalne organizacje i inicjatywy możemy w naoczny sposób zdiagnozować efektywność wydatkowania przekazanego przez nas wsparcia, a także bezpośrednio czerpać korzyści ze sfinansowanych przez nas działań.

Dlaczego my?

Zaufało nam już ponad 150 organizacji

15 lat doświadczenia

Zaufało nam już ponad 150 organizacji

Zaufało nam już ponad 150 organizacji

Kim jesteśmy

 

Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL) jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego (OPP, które od wielu lat aktywnie działa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, inicjując i wspierając przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Centrum Rozwoju Lokalnego w swoich działaniach kładzie istotny nacisk na wspieranie procesu edukacji dzieci i młodzieży w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo, ekologia czy zdrowy i aktywny tryb życia. Czego dowodem jest organizacja szeregu inicjatyw o charakterze edukacyjnym takich jak: „Bezpieczni po zmierzchu”, „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”, „#SegregujeMY”, „E-wolontariat” oraz „Edukujesz-Ratujesz”. Centrum Rozwoju Lokalnego jest organizatorem, realizowanej od 2019 roku ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” – akcji, w której każdego roku uczestniczą setki tysięcy dzieci z całej Polski.
„Wspieramy ludzi z marzeniami” – hasło przewodnie Centrum Rozwoju Lokalnego, które znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach na rzecz potrzebujących. CRL organizuje zbiórki środków, a także pomaga zbierać środki pochodzące z 1,5% podatku.

Jak rozpocząć współpracę

1
Kliknij w przycisk „Zbieraj z nami” i prześlij formularz zgłoszeniowy, skontaktujemy się z tobą w ciągu pięciu dni roboczych.
2
Następnie, nalezy uzupełnić dane Partnera na dwóch egzemplarzach umowy Uczestnictwa w Akcji (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz podpisać je przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji organizacji. Tak przygotowane umowy trzeba dostarczyć do naszego biura (osobiście lub listownie).
3
Bardzo ważne jest wybranie celu szczegółowego, na podstawie którego będziemy mogli przypisać zebrane pieniądze do danego Partnera. Z naszego doświadczenia wiemy, że jako cel szczegółowy najlepiej sprawdzają się krótkie hasła nawiązujące do nazwy Partnera albo do celu, na jaki będą zbierane fundusze.
4
Po weryfikacji poprawności umów oraz podpisaniu ich przez nas będziemy mogli rozpocząć współpracę. Będą mogli Państwo udostępniać nasz numer KRS oraz Państwa cel szczegółowy, aby zachęcić podatników do rozliczania się na Państwa cel.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy muszę odnawiać umowę co roku?

Nie. Raz podpisana umowa obowiązuje od momentu podpisania do momentu rozwiązania przez jedną ze stron.

Do kiedy muszę wykorzystać zebrane środki?

Zgodnie z regulaminem umowę darowizny lub wniosek trzeba złożyć do nas do 31 marca roku następującego po otrzymaniu informacji o otrzymanych środkach. W przypadku braku ich wykorzystania zostają one automatycznie przeniesione na kolejny okres rozliczeniowy.

Czy będąc osobą fizyczną mogę podpisać umowę darowizny?

Niestety nie. Osoby fizyczne mogą rozliczać się tylko na podstawie wniosku do umowy (załącznik nr 2 do regulaminu). Wszelkie wydatki opłacane są bezpośrednio przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

Jak mogę wykorzystać zebraną kwotę?

Zebrane środki można wykorzystać na dwa sposoby: Podpisując umowę darowizny (załącznik nr 3 do regulaminu), na podstawie której środki pieniężne zostaną przekazane na podane konto bankowe. Po wydatkowaniu środków należy przesłać uzupełnione Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania darowizny (załącznik nr 4 do regulaminu) wraz z dołączonymi kopiami faktur lub innych dokumentów potwierdzających wykorzystanie darowizny. | Na podstawie wniosku do umowy (załącznik nr 2 do regulaminu), w którym trzeba określić na jaki cel planuje się wydatkowanie środków pieniężnych. Po zaakceptowaniu z naszej strony propozycji wydatków Partner może zamówić wskazane wcześniej rzeczy lub usługi podając jako płatnika nasze dane. Informacje dotyczące danych na jakie mają być wystawione dokumenty księgowe oraz terminy płatności są zawarte bezpośrednio we wniosku.

Do kiedy trzeba się rozliczyć?

Termin rozliczenia zarówno w przypadku darowizn jak i wniosków mija 30 września roku, następującego po otrzymaniu informacji o otrzymanych środkach (np. jeśli darowizna zostanie przekazana w listopadzie 2023 r. to termin rozliczenia mija 30 września 2024 r.
Skip to content