Zgłoś placówkę do udziału w IV edycji akcji “Dzieci uczą rodziców”!

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “Dzieci uczą rodziców”.

Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji dzieci, dostarczenie darmowych materiałów edukacyjnych oraz zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę ze swoimi pociechami.

W trakcie trwania IV edycji akcji planowana jest realizacja 10 tematycznych lekcji. Tematyka lekcji została opracowana w oparciu o ankietę podsumowującą poprzednią edycję akcji, w której nauczyciele wskazali tematy, które powinny zostać zrealizowane w roku szkolnym 2022/2023. 

Ogólnopolska akcja edukacyjna
„Dzieci uczą rodziców”

 • To realizowana od roku szkolnego 2019/2020 akcja edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych.
 • To inicjatywa, w której każdego roku uczestniczy kilka tysięcy placówek edukacyjnych.
 • To darmowe materiały edukacyjne, z których nauczyciele mogą korzystać w trakcie trwania akcji i po jej zakończeniu.
 • To 23 zrealizowane tematyczne lekcje podczas pierwszych trzech edycji.
 • To 28 paczek z darmowymi materiałami, które były udostępniane podczas pierwszej fali pandemii.
 • To 9 darmowych pakietów zadań, udostępnianych w każdy wakacyjne piątek w lipcu i sierpniu 2022. 
 • To tysiące wpisów na stronach internetowych placówek i w mediach społecznościowych. 

IV edycja akcji „Dzieci uczą rodziców”

Termin realizacji: wrzesień 2022 – lipiec 2023

Adresaci: przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych

Planowana liczba tematycznych lekcji: 10

Początek rejestracji do udziału: 5 września 2022

Udział w akcji jest w 100% darmowy!

Dlaczego warto zgłosić placówkę do udziału
w IV edycji akcji?

 • Zgłaszając placówkę otrzymujesz dostęp do 10 tematycznych lekcji (prezentacje multimedialne, karty pracy, konspekty), z których możesz korzystać w trakcie trwania akcji i po jej zakończeniu.
 • Po realizacji każdej lekcji placówka otrzymuje możliwość pobrania w wersji elektronicznej podziękowania za realizację lekcji.
 • Po realizacji ostatniej lekcji w roku szkolnym 2022/2023 otrzymasz możliwość pobrania certyfikatów (dla placówki, koordynatora i nauczycieli realizujących lekcje) za udział w czwartej edycji akcji “Dzieci uczą rodziców”.
 • Twoja placówka będzie uczestniczyć w inicjatywie, w której każdego roku uczestniczą tysiące placówek z całej Polski.
 • Będziesz korzystać z materiałów edukacyjnych, które są bardzo pozytywnie odbierane przez nauczycieli, rodziców i dzieci.
 • Otrzymasz możliwość prezentacji Twojej placówki wśród wszystkich uczestników akcji.
 • Otrzymasz dostęp do zupełnie nowej, nowoczesnej i bogatej w funkcjonalności strony akcji “Dzieci uczą rodziców”. (Strona zacznie funkcjonować w listopadzie 2022)
 • Otrzymasz możliwość przesyłania własnych treści do zamieszczenia na nowej stronie akcji.
 • Twoja placówka będzie mogła uczestniczyć konkursach edukacyjnych organizowanych przez CRL.
 • …. i wiele więcej!

Zgłoś placówkę w 4 krokach!

Krok 1: Wejdź na stronę edu.crl.org.pl kliknij w zielony przycisk “Weź udział”.

Krok 2: Wypełnij formularz rejestracyjny, dzięki któremu utworzysz konto użytkownika na stronie.*

Krok 3: Zaloguj się na swoje konto użytkownika.

Krok 4: Wypełnij dostępny na koncie użytkownika formularz zgłoszeniowy do udziału w akcji.**

Krok 5: Po weryfikacji zgłoszenia, otrzymasz drogą mailową informację o otrzymaniu przez placówkę statusu “Uczestnika akcji”.

GOTOWE!

* – posiadanie konta użytkownika jest niezbędne, gdyż to właśnie na koncie będą udostępniane materiały do pobrania

** – formularz zgłoszeniowy do udziału w akcji wypełnia tylko jedna osoba z danej placówki, natomiast każdy nauczyciel zainteresowany realizacją lekcji w ramach akcji wypełnia osobny formularz który również jest dostępny na koncie użytkownika. 

Skip to content