Poznej svého souseda – vydání 2

„Poznej svého souseda – vydání 2” je projekt podpořený Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky v rámci výběrového řízení „Polsko-české fórum 2024”. Projekt je součástí vzdělávacího programu „Děti učí své rodiče” a je určen pro mateřské školy a 1.-3. třídy základních škol.

Cílem projektu „Poznaj svého souseda – vydání 2” je přeshraniční vzdělávání dětí předškolního věku a žáků prvních až třetích tříd základních škol a seznámení dětí s kulturou, tradicemi, zvyky Polska a České republiky prostřednictvím multimediálních vyúkových materiálů na téma přeshraničního vzdělávání. Organizace, které se do projektu zapojí budou mít možnost stažení materiálů z webových stránek.

Tématy vúkového materiálu jsou: kulturní dědictví Polska a České republiky, národní symboly obou zemí, významné osobnosti obou zemí, zvyky a tradice, srovnání podobných a rozdílných rysů kulturního života obou zemí a hrdinové dětských pohádek v obou státech.

Součástí projektu bude soutěž o nejzajímavěji vedenou výuku. Do soutěže se zapojí školy z Polska a České republiky. Každá z přihlášených  mateřských a základních škol zašle organizátorům fotoreportáž ze své hodiny. Organizátoři vyberou tu nejzajímavější. V rámci projektu žáci připraví pro své zahraniční sousedy pohlednice na nichž budou nejoblíběnější místa ve svém rodném městě nebo ve svém státě. Výherci soutěže budou ocenění náučnými omalovánkami.

Termín realizace: 10. června 2024 – 20. září 2024

Cílová skupina: mateřské školy a 1.-3. třídy základních škol v Polsku a České republice.

Plánovaný počet tematických lekcí: 1

Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 04. října 2024.

4 kroky k zapojení Vaší MŠ nebo ZŠ do projektu!

Vyplňte registrační formulář, který máte k dispozici níže. Ve formuláři uveďte všechny požadované informace. Zkontrolujte si správnost e-mailové adresy. Na tuto adresu Vám budeme zasílat potvrzení registrace a další materiály.

Po vyplnění registračního formuláře obdržíte e-mailem potvrzení registrace a přihlašovací údaje.

Na Váš e-mail Vám zašleme odkaz ke stažení vzdělávacích materiálů. Dokumenty si stáhněte, seznamte se s nimi. Následně si stanovte termín, ve kterém budete výukovou hodinu realizovat a realizujte ji dle vzdělávacích materiálů.

Po ukončení hodiny, vyplňte formulář, nahrajte fotografie a soutěžní příspěvky dětí (pohlednice) a zašlete do soutěže.

Registrační formulář pro účast v projektu "Poznej svého souseda – VYDÁNÍ 2 - "

Skip to content