Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola oraz klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Poznaj swojego sąsiada – edycja 2”.  W ramach projektu zostanie zrealizowana tematyczna lekcja, na podstawie materiałów udostępnionych przez CRL. Dla uczestników projektu przewidziano również konkurs plastyczny, w którym do wygrania są kolorowanki edukacyjne.   

Udział w projekcie jest darmowy!

“Poznaj swojego sąsiada” to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko – Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństwa, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2024”, realizowane w ramach akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych.

Projekt „Poznaj swojego sąsiada – edycja 2” ma na celu edukację międzypaństwową dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3) oraz zapoznanie dzieci z kulturą, tradycją, zwyczajami Polski i Czech poprzez przeprowadzenie multimedialnej lekcji edukacyjnej z zakresu edukacji międzynarodowej, którą uczestnicy projektu pobiorą ze strony.

Lekcja obejmuje następujące zagadnienia, takie jak dziedzictwo kulturowe Polski i Czech, symbole narodowe obu krajów, wybitni obywatele obu krajów, zwyczaje obu krajów, podobieństwa i różnice  kulturowe obu krajów oraz kultowi bohaterowie bajek obu krajów.

W ramach projektu zostanie zorganizowany konkurs plastyczny „Pocztówka z mojego miasta”, w ramach którego zostanie wyłonionych 50 placówek, które to placówki zostaną nagrodzone kolorowankami edukacyjnymi „Poznaj swojego sąsiada – edycja 2”. 

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w regulaminie, który jest dostępny poniżej.

Termin realizacji: 10 czerwiec 2024 – 20 września 2024

Adresaci: przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych Polski i Czech

Planowana liczba tematycznych lekcji: 1

Ogłoszenie wyników konkursu: 04 października 2024 r.

Zgłoś placówkę do udziału w 4 prostych krokach!

Wypełnij formularz rejestracyjny dostępny poniżej. Wprowadź wszystkie wymagane informacje w formularzu. Sprawdź poprawność swojego adresu e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz materiały edukacyjne.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz drogą mailową potwierdzenie rejestracji oraz najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu.

Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania materiałów edukacyjnych. Pobierz materiały, a następnie zrealizuj tematyczną lekcję edukacyjną w wyznaczonym terminie.

Po realizacji lekcji edukacyjnej wypełnij formularz podsumowujący, prześlij zdjęcia z lekcji oraz prace konkursowe (jeśli placówka uczestniczy w konkursie).

Formularz zgłoszeniowy do udziału
w projekcie "Poznaj swojego sąsiada - edycja 2"

Skip to content