Projekt pn. „Wolontariusze na rzecz profilaktyki w chorobach otępiennych” realizowany przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w  Tarnowie w okresie od 01.09.2023– 30.09.2024.

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych aktywnością społeczną wokół zdrowia psychicznego oraz profilaktyką w chorobach otępiennych. 

Projekt zakłada:

  • realizację kampanii promocyjnej pn. „Profilaktyka w chorobach otępiennych”
  • realizację szkolenie on-line „Przeciwdziałanie chorobom otępiennym”
  • realizację szkolenia stacjonarnego „Profilaktyka w chorobach otępiennych” skierowanego do maksymalnie 80 osób
  • spotkania on-line z wolontariuszami zaangażowanymi w realizację zadań zaplanowanych w projekcie

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania

Wartość projektu : 170 500, 00 zł.

Dofinansowanie: 160 000, 00 zł.

Zadanie publiczne „Wolontariusze na rzecz profilaktyki w chorobach otępiennych” współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO edycja 2023

Skip to content